בושם האלגום, ההרדוף או היסמין אינו יכול לנוע נגד כיוון הרוח,

אבל ניחוח המעלות הטובות נע מקצה העולם ועד קצהו

- דהאמאפאדה

מאמרים